RIVM: sneltesten corona zijn nog onbetrouwbaar

De Taskforce Serologie van de Landelijke Coördinatie Testcapaciteit, een samenwerking van het RIVM, ziekenhuizen en laboratoria heeft onderzoeksresultaten naar sneltesten van onafhankelijke Medische Microbiologische laboratoria verzameld. Uit de voorlopige conclusies blijkt dat geen van de onderzochte sneltesten (POCT) voldoet aan de eisen voor individuele patiëntendiagnostiek, zo bericht het RIVM. Op basis van het WHO-advies om […]

Lees het hele artikel op Huisartsvandaag »