Totale zorggebruik op huisartsenposten gedaald door corona-epidemie

Het totale zorggebruik op de huisartsenpost is sterk afgenomen sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie, zo blijkt uit onderzoek van Nivel. Wel is er is een duidelijke stijging te zien in het aantal contacten voor gezondheidsproblemen die geassocieerd zijn met COVID-19. Dit houdt in dat de afname van zorggebruik alleen gezien wordt bij contacten voor […]

Lees het hele artikel op Huisartsvandaag »