Wim Jongejan: ‘Herzien wetsvoorstel zorgfraude maakt toch rondpompen van medische informatie mogelijk’

Op de laatste dag voor het zomerreces kreeg de Tweede Kamer van de minister van VWS het wetsvoorstel ter bestrijding van zorgfraude. Het gaat om het herziene wetsvoorstel Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg. Het wetsnummer is 35515. Het is herzien omdat eerder in 2018 een internetconsultatie-ronde plaatsvond, die niet bijster goed afliep voor Hugo […]

Lees het hele artikel op Huisartsvandaag »